Leadership

V centre stojí líder

Ako využívať silné stránky a rozvinúť autentický leadership
Ak chceme niečo zmeniť, musíme najskôr akceptovať reálnu skutočnosť! Hlavným obsahom leadership programu je preto reflexia vlastného obrazu a obrazu zvonku, s prihliadnutím na strategicky relevantné témy celej organizácie.

Vyjasnením vnútornej kompetencie, rozvinutých zručností a preskúmaním efektivity pozície, ktorú leader zaujal, sa ozrejmujú nové súvislosti, ktoré zväčšujú priestor jeho pôsobenia v plnej sile.

Leader má v sebe drive/iskru, ktorou ťahá aj ostatných. Kto pracuje na sebe aby dostal zo seba to najlepšie, stimuluje a inšpiruje ostatných k maximálnym výkonom, má nádskok a nadhľad!

Tento program je zameraný na posilnenie indiviuálnej podstaty a autenticity v súlade s vlastným zdravým základom pre trvalý úspech firmy.

Program obsahuje:

  • definovanie kompetencií leadershipu aktuálnych pre danú situáciu firmy
  • feedback priameho nadriadeného resp. zadávateľa
  • individuálnu reflexiu metódou Symbolon
  • priebežný feedback
  • následný koučing individuálny a/ alebo v skupine
  • záverečný feedback všetkých zúčastnených