Tímová reflexia

Väčšia súdržnosť, lepší spoločný výsledok

timova-reflexiaŤahajú všetci za jeden koniec a rovnakým smerom? Má každý miesto v teame adekvátne svojim schopnostiam? V tejto teamovej reflexii je možné prostredníctvom obrazov a symbolov stretnúť sa na iných ľudských úrovniach a vytvoriť nové priestory k spolupráci.

Pochopenie mnohovrstvovosti každej individuality zvýši porozumenie prečo sa dejú niektoré situácie a odhali nové horizonty, ktoré sú na prvý pohľad neviditeľné.

Zvýšenie vnímavosti a porozumenia voči ľuďom a situáciam sa aicky odráža vo väčšej otvorenosti a jasnosti v správaní a konaní.

Bezprostredné zážitky v tejto teamovej reflexii nabádajú k rozvoju teamovej súdržnosti a spoločnému riešeniu vzniknutých príjemných i nepríjemných situácií. Núti prevziať zodpovednosť za svoj príspevok ku spoločnému fungovaniu. Spoločne vypracovaný plán rozvoja definuje skryté možnosti a posilňuje teamového ducha

Vyžiadajte si viac infomácií
Tel: +421 908 128 238
Email: office [@] msc-ing.com