Reflexia

Individuálna reflexia

Zvyšovaním vedomia v pravý čas na pravom mieste pravou kombináciou a pravou dávkou pre Vás!

Individuálna reflexia managementu
Osobnostný profil, ktorý veľmi rýchlo zodpovie otázky prečo sa niektoré situácie neustále opakujú a objasní, čo sa za tým skrýva.

Tak ako ideme životom súkromným a pracovným, naša osobnosť sa rozvíja aicky. Držíte opraty svojho rozvoja pevne v rukách, alebo sa nechávate unášať prúdom?
Niekedy sa stáva, že sa ocitneme v situáciách, kedy máme pocit, že sa nič nedarí. Chceli by sme sa posunúť, nieco zmeniť, ale točíme sa na mieste. Máme síce riešenia, ale nie sme s nimi celkom ztotožnení a rozhodnutia posúvame. Skúšame rôzne veci, ktoré by mohli situáciu a jej dôsledky zmeniť. Často však dospievame k podobným výsledkom ako predtým. Prečo?

Pre dosiahnutie zmeny potrebujeme pohľad zvonku.
Vedomý rozvoj osobnosti vedie k maximálnemu využitiu vlastného potenciálu k dosiahnutiu osobného úspechu ako aj úspechu celého systému resp. firmy.

→ Viac informácií

Tímová reflexia

Neporaziteľný team pozná svoj tep aj svoje mínové polia!
Team sa skladá z jednotlivcov, ktorí vytvárajú medzi sebou vzťahové polia. Tieto môžu pôsobiť konštruktívne a podporovať üspesne dosiahnutie cieľa. Tiez môžu pôsobiť ako protiprúdy a víry a posobit presne opacne.

Koľko individualizmu a koľko prispôsobenia potrebuje Vas team pre dosiahnutie cieľa?
Je váš team dostatočne flexibilný a vnímavý k meniacim sa podmienkam? Viete spolu vyhrať každý boj? Viete spolu oslavovať úspechy? Je vám známe vaše konfliktné pole a máte odvahu sa po ňom vydať? Ako spolu vychádzate?

Reflektívnym prístupom sa veľmi rýchlo prepracujete k podstate existujúcich situácií, a aktivujete kvality, ktoré sú predpokladom k úspešnému dosiahnutiu cieľov:
Zodpovednosť & Flexibilita, Motivácia & Uznanie, Nadšenie & Výkonnosť, Jasnosť & Rozhodnosť, Sila & Fokus, Ambície & Moc, Riziko & Vízia, Dôvera & Odvaha.

→ Viac informácií


Art4Reflection

Umelecké diela & Koučing

Symbolon Art4Reflection premení Vašu návšetvu múzea na koučingové stretnutie so samým sebou. Je to jedinečná príležitosť zastaviť sa a dať priestor tichým procesom vo vlastnom vnútri. Inšpirujúca skúsenosť!

→ Viac informácií