Team building

V centre stojí team

teambuilding-thumbnailSpoločné zážitky rozvíjajú spolupatričnosť
V náručí prírody je team odkázaný sám na seba. ďaleko od telefónu a inej techniky posúva hranice komfortnej zóny. Poznanie toho druhého v netradičných situáciách zvyšuje dôveru a uľahčuje komunikáciu potrebnú pre úspešné fungovanie teamu a firmy.

Smiech a zábava sú prostriedkom nielen k získaniu odstupu od všedného diania, ale hlavne pojítkom pre užšiu a bezproblémovú spoluprácu pri zvládaní dennodených výziev.

Scénáre teambuildingu v mojej réžií sú vždy šité na mieru v závislosti na tom, čo sa váš tím potrebuje naučiť. Programy obsahujú prvky, prostredníctvom ktorých členovia teamu rozvíjajú to, čo im najviac chýba. Skúšajú si nové veci a testujú svoje fyzické, mentálne i psychické zdatnosti. Špecifikum týchto programov je, že sú celistvé. Každá lokácia, každá aktivita, proste všetko má svoj hlbší zmysel. Dokonca aj počasie sa vždy prispôsobuje tímu 🙂

Integrované môžu byť:

 • Výstup na symbolický vrch s alebo bez sprievodcu – podľa náročnosti
 • Geo caching
 • Tanečné workshopy napr. cigánske tancov
 • Firewalking
 • Rafting
 • Filmové a fotografické súťaže
 • Tématické kostýmové večery
 • Business etika a kultúra stolovania
 • Športové denné i nočné teamové hry
 • Súťaže vo varení
 • Bubnovanie
 • Turistika v snežných topánkach
 • Corporate health
 • Stavanie pltí a preteky
 • a rôzne iné podľa Vašej potreby