Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Zodpovedný za spracovanie údajov spoločnosti MSConsult,s.r.o.:

Ing. Marcela Semper
Balderichgasse 19/1/9
1170 Viedeň, Rakúsko
Mobil: +421 908128238

Použitie osobných údajov pre vstupné formuláre
Vo vstupných formulárov sa používa adresa IP, meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo na vytvorenie kontaktu, uvoľnenie sťahovania a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi. Ak ste súhlasili s odoslaním bulletinu prostredníctvom vhodného formulára, pouťijeme tieto informácie na vyhodnotenie, podľa toho aký obsah bulletinu je pre Vás obzvlášť zaujímavý pre optimalizáciu našej ponuky. Všetky údaje zozbierané prostredníctvom príslušných formulárov budú uchovávané nami až do Vašej písomnej žiadosti o vymazanie.

Kontaktný formulár
Účelom zhromažďovania údajov je odpovedať na otázky.
Právnym základom spracovania je Váš dobrovoľný súhlas vyplnením.
Údaje nebudú postúpené tretím stranám ani nebudú odovzdané tretej krajine.
Údaje budú vymazané ihneď po odpovedi na Vašu žiadosť o vymazanie.
Ak na základe Vášho dopytu/kontaktu vznikne objednávka, platia zásady uvedené v príslušnom bode.

Newsletter
K odberu nášho newsletter sa  registrujte výhradne prostredníctvom formulára newsletter na tejto webovej stránke pomocou double-opt-in do, čo znamená, že potom, čo ste pomocou kontaktného formulára prihlásení, dostanete odkaz, ktorý treba znovu potvrdiť. Tým sa zabezpečí, že Vás nikto iný nebude môcť prihlásiť na odber bulletinu, ktorý nebudete chcieť. Váš newsletter dostanete len na základe vášho výslovného želania!
Zozbierané údaje zhromažďujeme na účely zasielania newsletter.
Právny základ spracovania je dobrovoľný súhlas vyplnením formuláru.
Údaje nebudú postúpené tretím stranám a nebudú odovzdané tretej krajine.
Obdobie uchovávania je až po zrušení dobrovoľného súhlasu.
Váš súhlas s NL môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu na adresu: ms@marcelasemper.com

Mediácia
Účelom zhromažďovania údajov je vytvorenie mediačnej dohody, ako aj pre účely vedenia účtovníctva.
Právnym základom je zmluvná dohoda a právne záväzky (občianske právo, daňové právo).
Vaše údaje nebudú odoslané do tretej krajiny.
Vaše údaje budú archivivané po dobu 30 rokov z dôvodu zákonných požiadaviek.
Vaše fakturačné údaje sa raz švrťročne posielajú účtovnému a daňovému poradcovi a po siedmich rokoch sa vymazávajú.

Firemné poradenstvo
Účelom zberu dát je zaradenie do zoznamu zákazníkov a do účtovných podkladov.
Právnym základom je zmluvná dohoda a právne záväzky.
Údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny.
Vaše údaje budú uložené po dobu 30 rokov z dôvodu zákonných požiadaviek.
Vaše fakturačné údaje sú zaslané raz za štvrťrok k spracovaniu účtovnému a daňovému poradcovi a odstránené po siedmich rokoch.

Koučovanie
Účelom zberu dát je zaradenie do zoznamu zákazníkov a a do účtovných podkladov.
Právnym základom je zmluvná dohoda a právne záväzky.
Údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny.
Vaše údaje budú uložené po dobu 30 rokov z dôvodu zákonných požiadaviek.
Vaše fakturačné údaje sú zaslané raz za štvrťrok k spracovaniu účtovnému daňovému poradcu a odstránené po siedmich rokoch.

Symbolon Profile®
Za účelom vyhotovenia písomného vyhodnotenia profilu Symbolon budú Vaše Ooobné údaje anonymizované

Anonymita umožňuje identifikovať len pohlavie a profesné odvetvie, takže nemôže dôjsť k akémukoľvek prepojeniu na fyzické osoby.

Prepojenia linkov
Táto webová stránka tiež obsahuje tlačidlá pre Facebook, LinkedIn a Xing, ako aj prepojenia na iné webové stránky z našej kolegiálnej siete. Ak používate tieto odkazy, informácie z Vášho prehliadača môžete odoslať iným spoločnostiam. Tieto zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností možno nájsť na ich webových stránkach, kotré sú mimo našej kontroly.

Google Analytics
Naše webové stránky používajú Google Analytics, Web Analytics služby poskytované spoločnosťou Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View v Kalifornii, 94043 Spojené štáty americké (ďalej len „Google“). Google používa túto cookies, ktoré umožňujú analýzu vášho používania tejto webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané v USA a uložené na serveri Google. Google môže previesť na tretie osoby alebo využitie v žiadnom prípade takéto informácie, ak je to nutné, aby priama osobné pretože získané údaje nemožno vylúčiť. Preto navrhujeme, aby tento web používa Google Analytics „ukryť“ s príponou, a preto vaša IP adresa budú spracované skrátená iba. Preto je vylúčený priamy vzťah cestujúcich. Tento doplnok kódu anonymizácie zabezpečuje spracovanie údajov. Môžete tiež vyjadriť nesúhlas s použitím cookies stiahnutím tzv. Deaktivácia doplnok pre svoj prehliadač.

Ďalšie informácie nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google. (Použite prosím tento odkaz na vklad: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Sociálne doplnky
Na týchto webových stránkach, sociálne pluginy sociálnych sietí Facebook, sú príležitostne (Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) Google Plus (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA), (…) *. Najmä vám umožňujú zdieľať obsah webových stránok s vašimi kontaktmi v sieti. Kvôli integrácii dostávajú poskytovatelia siete informácie o tom, že sa k nim dostala adresa IP svojej webovej lokality. Ak ste prihlásení do sietí, môžu poskytovatelia siete priradiť Vašu návštevu na naše webové stránky do Vášho sieťového účtu.

Informácie, úpravy alebo vymazanie osobných údajov
Kedykoľvek máte právo na bezplatné vymazanie informácií, opravy a (v rámci zákonných limitov) vymazania uložených osobných údajov kedykoľvek. Pošlite nám správu prostredníctvom nášho kontaktného formulára. V prípade vašich informácií, naše bezpečnostné opatrenia vyžadujú, aby sme Vás požiadali o preukázanie vašej totožnosti vo forme kópie a podpisu vašej identifikačnej karty.

Právo na sťažnosti
V prípade údajného porušenia zákona môžete podať sťažnosť do jedného roka po tom, ako ste identifikovali sťažujúcu udalosť.

Kontaktné údaje sú nasledovné: Slovenský úrad pre ochranu údajov, Hraničná 12,820 07 Bratislava 27; email:statny.dozor@pdp.gov.sk 

Vaše údaje používame na akýkoľvek iný účel než na pôvodne dohodnutý účel!