Individuálna reflexia

Čo je Symbolon-Methode®

Symbolon-Methode® prináša kombináciu psychológie a umenia do firemného prostredia. Pracuje s umeleckými obrazmi, symbolmi a archetypami a je jedinečná práve z nasledovných dôvodov:

 • Umelecké obrazy a symboly vynechávajú intelektuálnu úroveň a vedú priamo k osobnému prežitku
 • Týmto naštartujú proces sebareflexie, ktorá pomocou ich pôsobenia prebieha na hlbších úrovniach našho vnútra. Navonok toto pôsobenie vnímame ako asociácie.
 • Metóda Symbolon® využíva asociácie, ktoré v nás obrazy vyvolávajú, čím umožňuje veľmi rýchlo a efektívne sa dostať na koreň vzoriek našeho konania.
 • Takto získané poznatky majú dlhodobý účinok. Na ich základe dokážete jasnejšie odhadnúť situáciu a tým sa ľhšie a efektívnejšie rozhodnúť pre ďaľšie kroky.
 • Obrazy nám následne poslúžia ako uzly na vreckovke pri zmenách, ktoré sa rozhodneme zaviesť do svojho života.

refelexia-koucing

Symbolon® Koučing

Koučingový sprievodný proces pre všetkých, ktorí sú zacyklení na kognitívnej úrovni

 • definovanie oblasti, témy a otázky
 • reflexia potenciálu cez obrazy
 • zadefinovanie riešenia a konkrétnych krokov k implementácii
 • štandarný koučing: 1,5 hodiny

Vyžiadajte si viac infomácií
Tel: +421 908 128 238
Email: office [@] msc-ing.com
reflexia-profil

Symbolon-Profil®

Osobnostná analýza, ktorá reflektuje nevyužité potenciály a rozvojové polia osobnosti resp. teamu.

 • 5 oblastí osobnosti
 • Online vyplnenie podkladov – 10 minút
 • Interpretácia s koučom – 2 hodiny
 • Písomné vyhodnotenie – 30 strán

Vyžiadajte si viac infomácií
Tel: +421 908 128 238
Email: office [@] msc-ing.com
reflexia-intensiv

Symbolon-Profil® Intensiv

Detailná, osobnostná analýza, ktorá reflektuje viacvrstvovosť osobnosti a jej rozvojovú úroveň.

 • 17 oblastí osobnosti
 • Ručné vyplnenie podkladov – 30 minút
 • Interpretácia s koučom – 4 hodiny
 • Písomné vyhodnotenie – 75 strán

Vyžiadajte si viac infomácií
Tel: +421 908 128 238
Email: office [@] msc-ing.com